نمایش 1–33 از 134 نتیجه

نمایش 12 18 24

گلس A13 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A13 )

29,000 تومان
گلس A13  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A13, سوپر گلس A13,  گلس شیشه ای تقویت شده A13,  گلس سرامیکی شفاف و مات A13,  گلس شاین A13,  گلس شیشه ای A13,  گلس نکسل شیشه ای A13,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A13 77 هزارتومان   قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A13 49 هزارتومان   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A13 67 هزار تومان   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A13 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A13 87 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A13 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A13 69 هزار تومان

گلس A12 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A12 )

29,000 تومان
گلس A12  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A12, سوپر گلس A12,  گلس شیشه ای تقویت شده A12,  گلس سرامیکی شفاف و مات A12,  گلس شاین A12,  گلس شیشه ای A12,  گلس نکسل شیشه ای A12,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

 

قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A12

77 هزارتومان

 

قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A12

49 هزارتومان

 

قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A12

67 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A12

29 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A12

87 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A12

29 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A12

69 هزار تومان

گلس A11 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A11 )

29,000 تومان
گلس A11  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A11,  گلس شیشه ای تقویت شده A11,  گلس سرامیکی شفاف و مات A11,  گلس شاین A11,  گلس شیشه ای A11,  گلس نکسل شیشه ای A11,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A11 77 هزارتومان   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A11 67 هزار تومان   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A11 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A11 87 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A11 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A11 69 هزار تومان

گلس A10S موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A10S )

29,000 تومان
گلس A10S انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A10S,  گلس شیشه ای A10S, موجود می باشد .  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A10S 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A10S 29 هزار تومان

گلس A10 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A10 )

29,000 تومان
گلس A10 انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A10,  گلس شیشه ای A10, موجود می باشد .  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A10 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A10 29 هزار تومان  

گلس A9 2019 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A9 2019 )

29,000 تومان
گلس A9 2019  انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای تقویت شده A9 2019,  گلس شیشه ای A9 2019,  گلس نکسل شیشه ای A9 2019,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A9 2019 67 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A9 2019 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A9 2019 69 هزار تومان

گلس A9 2018 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A9 2018 )

29,000 تومان
گلس A9 2018  انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای تقویت شده A9 2018,   گلس شاین A9 2018,  گلس شیشه ای A9 2018,  گلس نکسل شیشه ای A9 2018 ,   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید . قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A9 2018 67 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A9 2018 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A9 2018 69 هزار تومان

گلس A8 پلاس موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A8 پلاس )

29,000 تومان
گلس A8 پلاس انواع مختلف موجود :   گلس سرامیکی شفاف و مات A8 پلاس,   گلس شیشه ای A8 پلاس,  برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A8 پلاس 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A8 پلاس 29 هزار تومان

گلس A8 2018 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A8 2018 )

29,000 تومان
گلس A8 2018  انواع مختلف موجود :گلس شیشه ای تقویت شده A8 2018,  گلس نکسل شیشه ای A8 2018 , برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

فروش انواع گلس گلکسی A8 2018 به صورت تک و عمده موجود می باشد :

  قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A8 2018 67 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A8 2018 69 هزار تومان

گلس A6 پلاس موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy +A6 )

29,000 تومان
گلس A6 پلاس انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای A6 پلاس با کیفیت مرغوب و قیمت فوق العاده به صورت تک و عمده به فروش می رسد . برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A6 پلاس

29 هزار تومان

گلس a6 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A6 )

29,000 تومان
گلس a6  انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای تقویت شده A6,  گلس سرامیکی شفاف و مات A6,  گلس شیشه ای A6,  گلس نکسل شیشه ای A6 ,   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A6  67 هزار تومان   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A6  29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A6  29 هزار تومان   قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A6  69 هزار تومان

گلس A03 core موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A03 core )

29,000 تومان
گلس A03 core  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A03 core,  گلس شیشه ای تقویت شده A03 core,  گلس سرامیکی شفاف و مات A03 core,  گلس شاین A03 core,  گلس شیشه ای A03 core,  گلس نکسل شیشه ای A03 core,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A03 core 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A03 core 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A03 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A03 core 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A03 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A03 core 69 هزار تومان

گلس A03 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A03 )

29,000 تومان
گلس A03  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A03, سوپر گلس A03,  گلس شیشه ای تقویت شده A03,  گلس سرامیکی شفاف و مات A03,  گلس شاین A03,  گلس شیشه ای A03,  گلس نکسل شیشه ای A03, قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A03 77 هزارتومان قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A03 49 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A03 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A03 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A03 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A03 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A03 69 هزار تومان

گلس A02s موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A02s )

29,000 تومان
گلس A02s  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A02s, سوپر گلس A02s,  گلس شیشه ای تقویت شده A02s,  گلس سرامیکی شفاف و مات A02s,  گلس شاین A02s,  گلس شیشه ای A02s,  گلس نکسل شیشه ای A02s,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A02s 77 هزارتومان قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A02s 49 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A02s 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A02s 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A02s 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A02s 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A02s 69 هزار تومان

ایرپاد لیتو lt-7 با کیس به درگاه USB-C

669,000 تومان
ایرپاد لیتو lt-7 : صدا خوب و قدرتمند ، کیفیت ساخت خوب ، زیبا ، مورد استفاده ورزشی ، معمولی ، پیاده روی و...
 • نوع اتصال به صورت بی سیم
 • از طریق بلوتوث به دستگاه متصل می شود
 • نسخه بلوتوثی 5
 • طول برد بلوتوث قابل استفاده 10 متر می باشد .
 • مدت زمان شارژ دهی در مکالمه حدود 4 ساعت می باشد .
 • مدت زمان شارژ دهی در پخش موسیقی حدود 4 ساعت می باشد .
 • عمر باتری به در حالت استندبای 180 ساعت می باشد .
 • ظرفیت نگهداری باتری کیس ایرپاد 300 میلی آمپر می باشد .
 • ظرفیت باتری هر یک عدد گوشی 30 میلی آمپر می باشد .
 • مورد استفاده برای مکالمه ، ورزشی ، کاربری معمولی
 • دارای قابلیت دکمه لمسی و نشانگر LED می باشد .

ماشین اصلاح فیلیپس مدل AT-890

642,000 تومان
⭕ ماشین اصلاح فیلیپس سه تیغ ⭕ ماشین اصلاح صورت مدل "AT-890" دارای سری برش چرخشی است که موهای صورت را به‌طور کامل کوتاه می‌کند. با استفاده از تیغه‌های از جنس استیل ضدزنگ می‌توان موهای صورت به طور کامل کوتاه کرد.  

قبل از ثبت نهایی خرید از موجودی انبار مطلع شوید.

 شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت برای 5 عدد به بالا 612,000 تومان می باشد .

قیمت اسپیکر بزرگ لیتو PARTY BOX 100

1,599,000 تومان
قیمت اسپیکر بزرگ لیتو PARTY BOX 100 قیمت اسپیکر بزرگ : اگر به دنبال یک اسپیکر قدرتمند بزرگ می گردد

شارژر با کیفیت و گارانتی دار فست شارژ لیتو LH-16 با کابل تایپ سی

277,000 تومان
قیمت سری شارژر با پورت تایپ سی و میکرو و لایتینگ همگی 277 هزار تومان می باشد . لذا قبل از خرید به شماره 09393247007 مدل پورت مورد نظر خود را پیام دهید .

شارژر فندکی اصل برند لیتو LC-C20 همراه با کابل تایپ C

347,000 تومان
قیمت این شارژر فندکی همراه با کابل میکرو 347 هزار تومان می باشد . قیمت این شارژر فندکی همراه با کابل تایپ سی  347 هزار تومان می باشد . قیمت این شارژر فندکی همراه با کابل لایتینگ 347 هزار تومان می باشد .   لذا قبل از سفارش مدل کابل مورد نظر خود را به شماره 09393247007 پیامک دهید .

شارژر فندکی فست شارژ لیتو LC-C13

277,000 تومان
این شارژر فندکی همراه با کابل میکرو 277 هزار تومان می باشد . این شارژر فندکی همراه با کابل تایپ سی 277 هزار تومان می باشد . این شارژر فندکی همراه با کابل لایتینگ 277 هزار تومان می باشد .   قبل از سفارش مدل کابل مورد نظر همراه با سری شارژر را به شماره 09393247007 پیامک دهید .

بهترین شارژر فندکی لیتو LC-C12

287,000 تومان
این شارژر فندکی همراه با کابل میکرو 287 هزار تومان این شارژر فندکی همراه با کابل لایتینگ 287 هزار تومان این شارژر فندکی همراه با کابل تایپ سی موجود نمی باشد .   قبل از سفارش مدل کابل مورد نظر خود را به شماره 09393247007 پیامک دهید .

شارژر فندکی تایپ سی لیتو LC-C11

277,000 تومان
قیمت این شارژر فندکی همراه با کابل میکرو 277 هزار تومان قیمت این شارژر فندکی همراه با کابل لایتینگ 277 هزار تومان قیمت این شارژر فندکی همراه با کابل تایپ سی  277 هزار تومان   لذا قبل از سفارش مدل کابل مورد نظر خود را به شماره 09393247007 پیام دهید .

قیمت شارژر فندکی لیتو LC-C9 با کابل تایپ سی

387,000 تومان
قیمت این شارژر فندکی با کابل لایتینگ 387 هزار تومان قیمت این شارژر فندکی با کابل میکرو 387 هزار تومان قیمت این شارژر فندکی با کابل تایپ سی  موجود نیست .   قبل از سفارش مدل کابل مورد نظر خود را به شماره 09393247007 پیامک دهید .

خرید هندزفری تک گوش لیتو LB-17

447,000 تومان
https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%20%DA%AF%D9%88%D8%B4.mp4 خرید هندزفری تک گوش لیتو LB-17 اگر به دنبال خرید هندزفری تک گوش کیفیت خوب و قیمت مناسب میگردید

قیمت LED قابل حمل و شارژی لیتو LED 2 40W

287,000 تومان
https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20led.mp4 قیمت LED قابل حمل و شارژی لیتو LED 2 40W اگر به دنبال یک لامپ اضطراری یا نور دهی

بهترین مدل هندزفری سیمی لیتو LE-26

277,000 تومان
https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C.mp4 بهترین مدل هندزفری سیمی لیتو LE-26 اگر به دنبال بهترین مدل هندزفری سیمی با کیفیت و قیمت مناسب هستید

بهترین هندزفری سیمی بیس دار قیمت ارزان لیتو مدل LE-25

277,000 تومان
https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1.mp4 بهترین هندزفری سیمی بیس دار قیمت ارزان لیتو مدل LE-25 اگر به دنبال بهترین هندزفری سیمی بیس دار قیمت

بهترین هندزفری سیمی لیتو مدل LE-29

297,000 تومان
https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B2%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C.mp4 بهترین هندزفری سیمی لیتو مدل LE-29 اگر به دنبال یک هندزفری با کیفیت سیمی هستید که گارانتی تعویض و

سیم شارژ گوشی لیتو LD-33

57,000 تومان
قیمت کابل با سری تایپ سی 57 هزارتومان قیمت کابل با سری میکرو 57 هزار تومان قیمت کابل با سری لایتینگ 57 هزار تومان قبل از خرید سری کابل مورد نظر خود را به شماره 09393247007 پیام دهید .

عکس کابل گوشی لیتو LD-29

37,000 تومان
قیمت کابل با سری میکرو  37000 قیمت کابل با سری تایپ سی 37000 قیمت کابل با سری لایتینگ  موجود نیست قبل از سفارش کابل با سری مورد نظر خود را به شماره 09393247007 پیام دهید .

خرید کابل گوشی لیتو LD-27

47,000 تومان
قیمت کابل با سری میکرو  نا موجود.... قیمت کابل با سری تایپ سی 47000 قیمت کابل با سری لایتینگ 47000   زمان سفارش سری کابل مورد نظر خود را به 09393247007 پیامک دهید .

همه‌ محصولات جانبی گوشی