نمایش 1–33 از 236 نتیجه

نمایش 12 18 24

گلس A13 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A13 )

29,000 تومان
گلس A13  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A13, سوپر گلس A13,  گلس شیشه ای تقویت شده A13,  گلس سرامیکی شفاف و مات A13,  گلس شاین A13,  گلس شیشه ای A13,  گلس نکسل شیشه ای A13,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A13 77 هزارتومان   قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A13 49 هزارتومان   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A13 67 هزار تومان   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A13 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A13 87 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A13 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A13 69 هزار تومان

گلس A12 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A12 )

29,000 تومان
گلس A12  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A12, سوپر گلس A12,  گلس شیشه ای تقویت شده A12,  گلس سرامیکی شفاف و مات A12,  گلس شاین A12,  گلس شیشه ای A12,  گلس نکسل شیشه ای A12,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

 

قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A12

77 هزارتومان

 

قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A12

49 هزارتومان

 

قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A12

67 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A12

29 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A12

87 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A12

29 هزار تومان

 

قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A12

69 هزار تومان

گلس A11 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A11 )

29,000 تومان
گلس A11  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A11,  گلس شیشه ای تقویت شده A11,  گلس سرامیکی شفاف و مات A11,  گلس شاین A11,  گلس شیشه ای A11,  گلس نکسل شیشه ای A11,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A11 77 هزارتومان   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A11 67 هزار تومان   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A11 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A11 87 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A11 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A11 69 هزار تومان

گلس A10S موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A10S )

29,000 تومان
گلس A10S انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A10S,  گلس شیشه ای A10S, موجود می باشد .  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A10S 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A10S 29 هزار تومان

گلس A10 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A10 )

29,000 تومان
گلس A10 انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A10,  گلس شیشه ای A10, موجود می باشد .  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A10 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A10 29 هزار تومان  

گلس A9 2019 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A9 2019 )

29,000 تومان
گلس A9 2019  انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای تقویت شده A9 2019,  گلس شیشه ای A9 2019,  گلس نکسل شیشه ای A9 2019,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A9 2019 67 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A9 2019 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A9 2019 69 هزار تومان

گلس A9 2018 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A9 2018 )

29,000 تومان
گلس A9 2018  انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای تقویت شده A9 2018,   گلس شاین A9 2018,  گلس شیشه ای A9 2018,  گلس نکسل شیشه ای A9 2018 ,   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید . قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A9 2018 67 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A9 2018 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A9 2018 69 هزار تومان

گلس A8 پلاس موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A8 پلاس )

29,000 تومان
گلس A8 پلاس انواع مختلف موجود :   گلس سرامیکی شفاف و مات A8 پلاس,   گلس شیشه ای A8 پلاس,  برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A8 پلاس 29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A8 پلاس 29 هزار تومان

گلس A8 2018 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A8 2018 )

29,000 تومان
گلس A8 2018  انواع مختلف موجود :گلس شیشه ای تقویت شده A8 2018,  گلس نکسل شیشه ای A8 2018 , برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

فروش انواع گلس گلکسی A8 2018 به صورت تک و عمده موجود می باشد :

  قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A8 2018 67 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A8 2018 69 هزار تومان

گلس A6 پلاس موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy +A6 )

29,000 تومان
گلس A6 پلاس انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای A6 پلاس با کیفیت مرغوب و قیمت فوق العاده به صورت تک و عمده به فروش می رسد . برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A6 پلاس

29 هزار تومان

گلس a6 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A6 )

29,000 تومان
گلس a6  انواع مختلف موجود : گلس شیشه ای تقویت شده A6,  گلس سرامیکی شفاف و مات A6,  گلس شیشه ای A6,  گلس نکسل شیشه ای A6 ,   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A6  67 هزار تومان   قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A6  29 هزار تومان   قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A6  29 هزار تومان   قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A6  69 هزار تومان

گلس A03s موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A03s )

29,000 تومان
گلس A03s  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A03s, سوپر گلس A03s,  گلس شیشه ای تقویت شده A03s,  گلس سرامیکی شفاف و مات A03s,  گلس شاین A03s,  گلس شیشه ای A03s,  گلس نکسل شیشه ای A03s , برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید . قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A03s 77 هزارتومان قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A03s 49 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A03s 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A03s 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A03s 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A03s 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A03s 69 هزار تومان

گلس A03 core موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A03 core )

29,000 تومان
گلس A03 core  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A03 core,  گلس شیشه ای تقویت شده A03 core,  گلس سرامیکی شفاف و مات A03 core,  گلس شاین A03 core,  گلس شیشه ای A03 core,  گلس نکسل شیشه ای A03 core,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A03 core 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A03 core 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A03 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A03 core 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A03 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A03 core 69 هزار تومان

گلس A03 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A03 )

29,000 تومان
گلس A03  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A03, سوپر گلس A03,  گلس شیشه ای تقویت شده A03,  گلس سرامیکی شفاف و مات A03,  گلس شاین A03,  گلس شیشه ای A03,  گلس نکسل شیشه ای A03, قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A03 77 هزارتومان قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A03 49 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A03 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A03 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A03 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A03 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A03 69 هزار تومان

گلس A2 core موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A2 core )

29,000 تومان
گلس A2 core  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A2 core, سوپر گلس A2 core,  گلس شیشه ای تقویت شده A2 core,  گلس سرامیکی شفاف و مات A2 core,  گلس شاین A2 core,  گلس شیشه ای A2 core,  گلس نکسل شیشه ای A2 core,   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .   قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A2 core 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A2 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A2 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A2 core 69 هزار تومان

گلس A02s موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A02s )

29,000 تومان
گلس A02s  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A02s, سوپر گلس A02s,  گلس شیشه ای تقویت شده A02s,  گلس سرامیکی شفاف و مات A02s,  گلس شاین A02s,  گلس شیشه ای A02s,  گلس نکسل شیشه ای A02s,  

برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید .

  قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A02s 77 هزارتومان قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A02s 49 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A02s 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A02s 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A02s 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A02s 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A02s 69 هزار تومان

گلس a02 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A02 )

29,000 تومان
گلس a02  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A02 ، گلس شیشه ای تقویت شده A02 ، گلس سرامیکی شفاف و مات A02 ، گلس شاین A02 ، گلس شیشه ای A02 ، گلس نکسل شیشه ای A02   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید . قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A02  77 هزارتومان قیمت خرید سوپر گلس سامسونگ گلکسی A02  49 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A02  67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A02  29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A02  87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A02  29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A02  69 هزار تومان

گلس A01 core سامسونگ (Samsung Galaxy A01 core )

29,000 تومان
گلس A01 core  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A01 core ، گلس شیشه ای تقویت شده A01 core ، گلس سرامیکی شفاف و مات A01 core ، گلس شاین A01 core ، گلس شیشه ای A01 core ، گلس نکسل شیشه ای A01 core   برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید . قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A01 core 77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A01 core 67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A01 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A01 core 87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A01 core 29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A01 core 69 هزار تومان

گلس a01 موبایل سامسونگ (Samsung Galaxy A01 )

29,000 تومان
گلس a01  انواع مختلف موجود :  گلس پرایوسی A01 ، گلس شیشه ای تقویت شده A01 ، گلس سرامیکی شفاف و مات A01 ، گلس شاین A01 ، گلس شیشه ای A01 ، گلس نکسل شیشه ای A01 برای گرفتن قیمت به صورت عمده با شماره 09393247007 تماس بگیرید . قیمت خرید گلس پرایوسی سامسونگ گلکسی A01  77 هزارتومان قیمت خرید گلس شیشه ای تقویت شده سامسونگ گلکسی A01  67 هزار تومان قیمت خرید گلس سرامیکی شفاف و مات سامسونگ گلکسی A01  29 هزار تومان قیمت خرید گلس شاین سامسونگ گلکسی A01  87 هزار تومان قیمت خرید گلس شیشه فول سامسونگ گلکسی A01  29 هزار تومان قیمت خرید گلس نکسل شیشه سامسونگ گلکسی A01  69 هزار تومان

ایرپاد لیتو lt-7 با کیس به درگاه USB-C

669,000 تومان
ایرپاد لیتو lt-7 : صدا خوب و قدرتمند ، کیفیت ساخت خوب ، زیبا ، مورد استفاده ورزشی ، معمولی ، پیاده روی و...
 • نوع اتصال به صورت بی سیم
 • از طریق بلوتوث به دستگاه متصل می شود
 • نسخه بلوتوثی 5
 • طول برد بلوتوث قابل استفاده 10 متر می باشد .
 • مدت زمان شارژ دهی در مکالمه حدود 4 ساعت می باشد .
 • مدت زمان شارژ دهی در پخش موسیقی حدود 4 ساعت می باشد .
 • عمر باتری به در حالت استندبای 180 ساعت می باشد .
 • ظرفیت نگهداری باتری کیس ایرپاد 300 میلی آمپر می باشد .
 • ظرفیت باتری هر یک عدد گوشی 30 میلی آمپر می باشد .
 • مورد استفاده برای مکالمه ، ورزشی ، کاربری معمولی
 • دارای قابلیت دکمه لمسی و نشانگر LED می باشد .

ماشین اصلاح فیلیپس مدل AT-890

642,000 تومان
⭕ ماشین اصلاح فیلیپس سه تیغ ⭕ ماشین اصلاح صورت مدل "AT-890" دارای سری برش چرخشی است که موهای صورت را به‌طور کامل کوتاه می‌کند. با استفاده از تیغه‌های از جنس استیل ضدزنگ می‌توان موهای صورت به طور کامل کوتاه کرد.  

قبل از ثبت نهایی خرید از موجودی انبار مطلع شوید.

 شماره 09393247007 تماس بگیرید .

قیمت برای 5 عدد به بالا 612,000 تومان می باشد .

یخچال کامیون 40 لیتری کیفیت عالی solid 40D

این یخچال با کیفیت ساخت فوق العاده بالا و دیدنی . برند چینی با کیفیت ساخته شده تحت لیسانس آمریکا . نصب در شیراز و بندر عباس رایگان می باشد . برای قیمت با شماره 09393247007 تماس حاصل فرمایید .

هولدر گوشی برند لیتو LR-1

هولدر گوشی برند لیتو LR-1 هولدر گوشی LR-1 یک پایه نگه دارنده ساده و پر کاربرد برای کسانی که در

قیمت پاور بانک 20 هزار میلی آمپر لیتو LP-22

قیمت پاور بانک 20 هزار میلی آمپر لیتو LP-22 قیمت پاور بانک : پاور بانک لیتو LP-22 همراه با کیفیت

پاور بانک قدرتمند لیتو LP-10 با ظرفیت 30 هزار میلی آمپر

https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9.mp4 پاور بانک قدرتمند لیتو LP-10 با ظرفیت 30 هزار میلی آمپر پاور بانک لیتو LP-10 یک شارژر همراه قدرتمند

اسپیکر بزرگ خفن لیتو WONDER BOOM

اسپیکر بزرگ خفن لیتو WONDER BOOM این اسپیکر بزرگ با کیفیت و طراحی ساخت عالی همراه با گارانتی معتبر رنگ

قیمت اسپیکر بزرگ لیتو PARTY BOX 100

1,599,000 تومان
قیمت اسپیکر بزرگ لیتو PARTY BOX 100 قیمت اسپیکر بزرگ : اگر به دنبال یک اسپیکر قدرتمند بزرگ می گردد

اسپیکر و بلوتوثی بودن ، قابل حمل و مشخصات لیتو LK-44

https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB%DB%8C.mp4 اسپیکر و بلوتوثی بودن ، قابل حمل و مشخصات لیتو LK-44 اسپیکر و بلوتوثی بودن : اگر به دنبال

اسپیکر شارژی باکیفیت لیتو LK-43

https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C.mp4 اسپیکر شارژی باکیفیت لیتو LK-43 اسپیکر شارژی لیتو LK-43 یک اسپیکر با کیفیت ساخت خوب و صدای خوب با

خرید ورک استیشن قدرتمند (( کامپیوتر صنعتی )) زیر قیمت بازار

https://dl.janebigoshi.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.mp4 خرید ورک استیشن قدرتمند (( کامپیوتر صنعتی )) زیر قیمت بازار – استوک اگر به دنبال خرید ورک استیشن

اسپیکر بلوتوث جذاب لیتو LK-41

https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB.mp4 اسپیکر بلوتوث جذاب لیتو LK-41 اسپیکر بلوتوث لیتو LK-41 با طراحی و ساخت خاص و منحصر به فرد با

بهترین اسپیکر قیمت مناسب برند لیتو LK-40

https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1.mp4 بهترین اسپیکر قیمت مناسب برند لیتو LK-40 اگر به دنبال بهترین اسپیکر قیمت مناسب با رنگ بندی خاص هستید

قیمت اسپیکر خانگی کوچک لیتو lk-15

https://dl.janebigoshi.ir/VIDEO%20Leito/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9.mp4 قیمت اسپیکر خانگی کوچک لیتو lk-15 اگر به دنبال قیمت اسپیکر خانگی کوچک زیبا با گارانتی معتبر ، صدا